Εφοδιαστική Αλυσίδα, Κυπριακά Προϊόντα

Πέστροφα Τροόδους: Ιστορία, Μέθοδος εκτροφής και γαστρονομία

Η Πέστροφα Τροόδους (Oncorhynchus mykiss) είναι ψάρι γλυκού νερού και εκτρέφεται σε ιχθυοτροφεία που λειτουργούν στην οροσειρά Τροόδους.

Ιστορία:

Σε πολλές κοινότητες του Τροόδους, από το 1960, εξαιτίας του άγονου κάποιων περιοχών για γεωργική εκμετάλλευση, πολλοί κάτοικοι οδηγήθηκαν στην αξιοποίηση των γύρω ποταμών και φραγμάτων. Ως εκ τούτου, η εκτροφή της πέστροφας γνώρισε σημαντική ανάπτυξη. Από το 1971, κοινότητες όπως η Κακοπετριά, οι Πλάτρες και το Φοινί έγιναν τουριστικός προορισμός ντόπιων και ξένων τουριστών για κατανάλωση/ αγορά πέστροφας.

Μέθοδος εκτροφής:

Η εκτροφή της πέστροφας γίνεται σε δεξαμενές με νερό πηγών και ρυακιών της περιοχής Τροόδους. Η παραγωγή, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες (ιδιαίτερα τη θερμοκρασία και βροχόπτωση), γίνεται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Γαστρονομία:

Η πέστροφα Τροόδους καταναλώνεται ψημένη στα κάρβουνα, στη σχάρα ή στον φούρνο. Τελευταία χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό σε διάφορες συνταγές μαγειρικής.

[mc4wp_form id=”4426″]

[uam_ad id=”8224″]